Servicii


 • Notificarea si comunicarea actelor de procedura
 • Executari directe:
  •     - evacuari
  •     - încredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minoruluii
  •     - vizitarea minorului
  •     - puneri în posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
  •     - desfiintarea de lucrari sau constructii
 • Executari indirecte:
  •     - urmarirea mobiliara a creantelor
  •     - urmarirea imobiliara a creantelor
 • Poprire
 • Protestul de neplata la cambie
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri(art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Vânzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectulîmpartelii judiciare
 • Sechestrul asigurator
 • Sechestrul judiciar
 • Poprirea asiguratorie
 • Proces-verbal de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii în legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti
 • Ne puteti contacta la sediul nostru din Bucuresti, soseaua Nicolae Titulescu, nr.1, bl.A7, sc.3, et. 5, ap. 74, sector 1 - interfon 74, de Luni pana Vineri incepand cu orele 09:00 - 17:00.

  Pentru o colaborare cat mai eficienta, va punem la dispozitie si adresa noastra de e-mail: office@executortanasescu.ro