Acte necesare


In vederea deschiderii unui dosar de executare silita creditorul are obligatia de a depune urmatoarele:

  • •cererea de executare silita
  • •titlul executoriu in original sau copie legalizata

Pentru participare la licitatii mobiliare si/sau imobiliare licitatorul are obligatia de a depune urmatoarele:

  • •cerere de participare la licitatie
  • •oferta de cumparare
  • •garantia de participare la licitatie

Nota : termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotita de dovada consemnarii este ziua premargatoare licitatie

Pentru comunicarea notificarilor* se vor depune urmatoarele:

  • •cerere de comunicare a notificarii
  • •Pentru celeritate comunicarea actelor se poate face la cerere si prin agent procedural in regim de urgenta